Xietzo is looking for a partner to further develop the emergency lift and make it available for salvage companies, among others.
A prototype of the lift was tested with a Rolls Royce that was lifted and pushed effortlessly.
The most dangerous place on the highways has been considered for application; the hard shoulder.
The Emeli from Xietzo lifts a wheel and pushes the stranded vehicle over the emergency lane through the turn to safety for further repair.
Emeli can also be used on steering wheels.
Applicable to over 80% of reported breakdowns.
The Emeli from Xietzo significantly shortens the total time spent on the hard shoulder and many of the often serious accidents will no longer occur there.
Think for example of engine, drive shaft, transmission and electronic problems, but of course also flat tires or fuel problems.

Please contact Xietzo to help produce this important lift and get more rescuers to come home after work.

By the way, these simple animations are meant to show what Emeli does as clearly as possible. They don’t show you how it works. Full explanation is available. Contact Xietzo.


Copyright Xietzo

Xietzo is op zoek naar een partner om de emergency lift verder te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor o.a. bergingsbedrijven.
Een prototype van de lift is getest met een Rolls Royce die moeiteloos getild en voortgeduwd werd.
Voor toepassing is vooral gedacht aan de meest gevaarlijke plek op de snelwegen; de vluchtstrook.
De Emeli van Xietzo tilt een wiel op en duwt het gestrande voertuig over de vluchtstrook via de afslag naar veiligheid voor verdere reparatie.
Emeli kan ook gebruikt worden aan sturende wielen.
Van toepassing op ruim 80% van de gemelde pechgevallen.
Door de Emeli van Xietzo wordt de totale op de vluchtstrook doorgebrachte tijd aanmerkelijk verkort en zullen veel van de vaak ernstige ongevallen daar niet meer voorkomen.
Denk voor toepassing bijvoorbeeld aan motor- aandrijfas- transmissie- en electronische problemen maar natuurlijk ook lekke banden of brandstofproblemen.

Neem aub contact op met Xietzo om deze belangrijke lift te helpen produceren en maak dat er meer hulpverleners na hun werk thuiskomen.


Copyright Xietzo

Copyright Xietzo