Copyright Xietzo

Xietzo ontwikkelde een beademingsapparaat, dat goed maakbaar is en veel problemen bij het intuberen kan voorkomen: De Respirodome

Bijvoorbeeld:

Geen schade door fout intuberen.
Spraak blijft mogelijk.
Geen voedingssonde nodig.
Handen vrij.
Geen extra belasting voor longen.
Eenvoudig te draaien door een enkele verzorger.
Zittend te dragen / toe te passen.

Help Xietzo om dit beademingsapparaat op zeer korte termijn verder te ontwikkelen.

Het werkt zoals de 100 jaar oude ijzeren long werkte; gewoon door aan de buitenkant van de borstkas te zuigen.

Neem contact op met Xietzo.

(Ivm tijd-druk is gekozen voor een simpele, maar duidelijke animatie).

Xietzo developed a ventilator that is easy to make and can prevent many problems during intubation: The Respirodome

For instance:

No damage from intubation.
Speech remains possible.
No feeding tube required.
Hands free.
No extra strain on lungs.
Easy to turn by a single caregiver.
Wearing / applying while sitting.

Help Xietzo to further develop this ventilator in the very short term.

It works the way the 100-year-old iron lung worked; simply by sucking on the outside of the chest.

Please contact Xietzo.
(Due to time pressure, a simple but clear animation was chosen).


Copyright Xietzo

Copyright Xietzo

Copyright Xietzo