Copyright Xietzo

Help Xietzo om een idee voor een beademings apparaat op zeer korte termijn verder te ontwikkelen voor met name ontwikkelingslanden.

Het werkt zoals de 100 jaar oude ijzeren long werkte; gewoon door aan de buitenkant van de borstkas te zuigen.
Dus geen pijp in je keel, normale voeding en vrije handen.

Dit apparaat is écht, en goed op korte termijn maakbaar.
Het is betaalbaar en draagbaar.

Neem contact op met Xietzo.
(Ivm tijd-druk is gekozen voor een simpele animatie. Laat je door de eenvoud niet op het verkeerde been zetten).

==

Help Xietzo to further develop an idea for a ventilator/respirator in the very short term, especially for developing countries.

It works the way the 100-year-old iron lung worked; simply by sucking on the outside of the chest.
So no pipe in your throat, normal food and free hands.

This device is realy and easy to manufacture in the short term.
It is affordable and portable.

Please contact Xietzo.
(Due to time pressure, a simple animation was chosen. Don’t let the simplicity fool you).